Asunnon hallintaoikeus ja omistusoikeus – perintövero, verotus, vakuutus

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Asunnon hallintaoikeus ja omistusoikeus – perintövero, verotus, vakuutus.

Miten hallintaoikeus vaikuttaa perintöveroon?Hallintaoikeus ei vaikuta verotukseen millään tavalla. Perillisten omistama omaisuus ja josta on maksettu perintövero, ei veroteta uudelleen, vaikka hallinnollinen luovutuksensaaja kuolisi, esimerkiksi jos leski kuolee.

Periytyykö hallintaoikeus?

Kun asianomainen kuolee, omaisuus siirtyy joko kuolinpesän osakkaille tai pesänselvittäjälle. Lain mukaan osakkailla on oikeus itse hallinnoida kuolinpesän varoja ja huolehtia niiden selvittämisestä ja jakamisesta.Myyjä on velvollinen pitämään vakuutuksen auki siihen asti, kunnes asunto luovutetaan ostajalle. Määräysvallan siirron jälkeen myyjä purkaa kiinteistölle otetun vakuutuksen, ja ostaja ottaa vastuun kiinteistön vakuuttamisesta välittömästi määräysvallan siirron jälkeen.

Monesti asunnon omistusoikeus ja hallinta kuuluu yhdelle ja samalle henkilölle eli asunnon haltijalle. Hallinnointi- ja omistusoikeudet voidaan myös erottaa toisistaan. Asuntojen osalta on voitu erottaa omistus ja hallinta siten, että omistusoikeus pysyy esimerkiksi luovuttajalla.

Näin tapahtuu usein esimerkiksi silloin, kun vanhemmat siirtävät talonsa omistusoikeuden lapsilleen ja säilyttävät samalla talon hallinnan. Samoin omistusoikeus on voitu erottaa hallintaoikeudesta testamentilla tai lesken asumisoikeudella. Asunnon omistus- ja hallintaoikeuden erottaminen tapahtuu myös vuokrauksessa, jossa asunto on vuokranantajan hallussa ja vuokralainen vuokrasuhteessa. Vuokrauksen yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon tätä asiaa koskevat erityissäännöt.

Omistusoikeuden haltijalla on täydellinen oikeussuoja käyttää omaisuuttaan. Jos omistusoikeutta ei ole rajoitettu, omistaja voi käyttää kaikkia käytettävissään olevia valtuuksia: hänellä on oikeus pitää asunto, käyttää sitä omaksi hyödykseen ja määrätä siitä kaikin tavoin. Kun rajoitteet on poistettu, kiinteistö palaa alkuperäiseen laajuuteensa. Omistusoikeuden haltijan oikeuksia voi kuitenkin rajoittaa muun muassa omistusoikeudesta erillinen hallintaoikeus; esimerkiksi asunnon omistaja ei voi myydä toisen henkilön hallussa olevaa asuntoa ilman tämän lupaa.

Omistusoikeudesta erillinen hallintaoikeus on erityinen oikeus, joka on oikeus käyttää asuntoa. Esimerkiksi asuntoa vuokrattaessa vuokralaisella on omistusoikeus samaan aikaan, kun omistajalla on omistusoikeus asuntoon. Kun puhutaan asunnon omistusoikeudesta, tarkoitetaan oikeudenhaltijan käyttöoikeutta asuntoon.

Joissakin tapauksissa haltijalla voi olla myös oikeus asunnon tuottoon. Henkilöllä, jolla on hallintaoikeus asuntoon, ei kuitenkaan ole oikeutta myydä, luovuttaa tai siirtää asuntoa tai määrätä siitä testamentilla. Asunto, joka on oikeudenhaltijan yksinomaista omaisuutta, ei kuulu hänen kuolinpesäänsä. Omistusoikeus voi olla elinikäinen, tilapäinen tai toistaiseksi voimassa oleva. Näin ollen omistusoikeus voi päättyä haltijan kuollessa tai määräajan päättyessä, mutta periaatteessa oikeutta ei voida lakkauttaa ilman haltijan suostumusta.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia