Asunnon myynti lapselle – lahjavero, ohjeita ja vinkkejä

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Asunnon myynti lapselle – lahjavero, ohjeita ja vinkkejä.

On olemassa erilaisia tapoja myydä tai lahjoittaa asunto lapsille, mutta hyödyt on laskettava huolellisesti.Voit myydä kotisi lapsellesi alennuksella

Jos myyt kotisi lapsillesi yli 75 prosentilla sen käyvästä markkina-arvosta, sinun ei tarvitse maksaa lahjaveroa.

Ammattilaisen olisi arvioitava kodin käypä markkina-arvo. Jos taas olet omistanut kiinteistön yli kaksi vuotta ja asunut siinä useita vuosia joko itse tai perheesi kanssa, luovutusvoitosta ei tarvitse maksaa veroa.Kiinteistön ostaneiden jälkeläisten on luonnollisesti maksettava myös varainsiirtoveroa myynnistä. Tämä on myös sitä pienempi, mitä pienempi kauppasumman määrä on.

On myös syytä muistaa, että veroviranomaiset ottavat huomioon myös muut rahanarvoiset maksut, jotka ostaja voi maksaa myyjälle kaupan seurauksena. Esimerkiksi jos vanhempi on ottanut lainan taloa varten ja lapsi vaihtaa sen.

Vanhempi voi myös antaa lapselle korotonta lainaa kaupankäyntitarkoituksiin. Tässä tapauksessa lapsen tulot ja vanhemman ikä on kuitenkin otettava huomioon takaisinmaksusuunnitelmassa. Sen vuoksi on laadittava realistinen suunnitelma, jonka avulla lapsi voi maksaa velan pois niin kauan kuin vanhempi on todennäköisesti vielä elossa.

Vanhempi voi siis myydä 120 000 euron arvoisen asunnon lapselle esimerkiksi 92 000 eurolla. Tällöin lapsi maksaisi varainsiirtoveroa 2 400 euroa täydestä arvosta, mutta 1 824 euroa pienemmästä arvosta.

Sijoitusasuntojen osalta vanhemman on luonnollisesti maksettava veroa myyntivoitoista eli pääomatuloista. Jos kiinteistö kuitenkin myydään alempaan hintaan, myyntivoitto ja siitä maksettava vero ovat pienemmät kuin jos kiinteistö myydään täydellä markkina-arvolla.

Pääomavoittoihin sovelletaan 30 prosentin verokantaa 30 000 euroon asti ja 34 prosentin verokantaa tämän ylittävältä osalta.

Asunnon myynti lapselle on periaatteessa sama kuin myynti vieraalle henkilölle

Asunnon myyntiin lapselle sovelletaan pääsääntöisesti samoja sääntöjä kuin asunnon myyntiin toiselle ostajalle.

Asunnon myynti lapselle on periaatteessa sama kuin myynti toiselle henkilölle, mutta siihen liittyy välttämättä seikkoja, joita ei ilmene yleisillä markkinoilla tapahtuvassa myynnissä.

Monissa tapauksissa, erityisesti perhetilanteissa, kuten vanhempien ja lasten välillä, myynti alennettuun hintaan voi olla toivottavaa. Tällaisissa tapauksissa ei kuitenkaan ole aina toivottavaa vaatia koko määrää, olipa syy mikä tahansa. Jos asunto lahjoitetaan lapselle, myynti on lahjaveroedullinen. Vaikka talo myytäisiin halvemmalla, lapsen on kuitenkin maksettava lahjaveroa.

Lahjavero maksetaan perintö- ja lahjaverolain mukaisen veron perusteen ylittävistä lahjoista. Jos omaisuus myydään alennettuun arvoon, lahjan osuus on käyvän arvon ja todellisen myyntihinnan erotus. Jos esimerkiksi asunnon käypä arvo on 180 000 euroa ja se myydään 110 000 eurolla, lahjan osuus on 70 000 euroa.

Jos kauppahinta ei ylitä 3/4 ostohinnasta, sitä pidetään alihinnoiteltuna. Tämän säännön mukaan lahjavero vältetään, jos ostohinta on vähintään 75 prosenttia asunnon käyvästä markkina-arvosta.

Jotta vältyttäisiin vaateilta ja vaatimuksilta asunnon myynnin jälkeen, vanhempien kannalta voi olla turvallisempaa myydä asunto omille lapsilleen. Vanhempien ja lasten välisiin kauppoihin sovelletaan kuitenkin tonttien ja rakennusten kauppaa koskevan lain mukaista virhevastuuta siinä missä muihinkin kauppoihin. Lapsella on siis oikeus vaatia virheitä vanhemmilta samalla periaatteella kuin myyjältä.

Todellisuudessa lapsen tiedot voivat kuitenkin olla hyvin intiimejä vanhempien ja lasten välisessä liiketoimessa. Tällaisissa tapauksissa kynnys huolimattomuuteen perustuvalle vaateelle on sen sijaan korkeampi, esimerkiksi jos lapsi on asunut itse asunnossa ja tuntee sen vuoksi hyvin asunnon ja taloyhtiön.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia