Taloyhtiön vastuunjakotaulukko ja osakkaan vastuunjako

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Taloyhtiön vastuunjakotaulukko ja osakkaan vastuunjako.

Taloyhtiön ja osakkaan vastuunjako: Johdanto

Asunto-osakeyhtiössä vastuu asunnon kunnossapidosta jakautuu taloyhtiön ja osakkaan välillä. Tämän vastuunjaon määrittelevät asunto-osakeyhtiölaki ja taloyhtiön yhtiöjärjestys. Lisäksi Suomen Kiinteistöliitto on laatinut vastuunjakotaulukon, joka auttaa hahmottamaan, kuka vastaa mistäkin kunnossapitotehtävästä. Tässä artikkelissa käsitellään taloyhtiön vastuunjakotaulukkoa ja osakkaan vastuuta kunnossapidossa.Jos asunnossa ilmenee jotain vikaa, vaikkapa ettei parvekkeen ovi enää avaudu, täytyy aina ensin ottaa yhteyttä taloyhtiöön ja tiedustella mitä asialle voidaan tehdä. Lähes aina taloyhtiö käyttää korjausliikettä korjaamaan vian niin, ettei asukkaalle koidu tästä kustannuksia.

Taloyhtiön vastuu

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiö vastaa rakennuksen ja kiinteistön kunnossapidosta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että taloyhtiö vastaa rakennuksen perusjärjestelmien, kuten sähkö-, vesi- ja lämmitysjärjestelmien sekä rakenteiden, kuten seinien, kattojen ja lattioiden kunnossapidosta.

Lisäksi taloyhtiö vastaa yhteisten tilojen, kuten rappukäytävien, kellaritilojen, saunojen ja pesutupien ylläpidosta ja kunnossapidosta. Taloyhtiön vastuulla on myös huolehtia kiinteistön ulkoalueista, kuten piha-alueista, pysäköintialueista ja leikkialueista.Kunnossapito- ja huoltoasiat taloyhtiössä: Yleiskatsaus

Asunto-osakeyhtiössä kunnossapidon ja huollon vastuu jakautuu taloyhtiön ja osakkaan välillä. Taloyhtiön vastuulla ovat yleensä rakennuksen perusrakenteet ja -järjestelmät sekä yhteiset tilat. Tämä artikkeli keskittyy tarkastelemaan sitä, mitkä ovat ne kunnossapito- ja huoltoasiat, joista taloyhtiö on yleensä vastuussa.

Rakennuksen perusrakenteet ja -järjestelmät

Taloyhtiö vastaa rakennuksen perusrakenteiden, kuten katon, seinien, lattian, ikkunoiden ulkopuolen ja oviaukkojen kunnossapidosta. Myös perusjärjestelmät, kuten lämmitys-, vesi- ja viemäröintijärjestelmät, kuuluvat taloyhtiön vastuulle.

Perusrakenteiden kunnossapito voi sisältää esimerkiksi katon korjauksen tai vaihdon, julkisivuremontin, salaojajärjestelmän uusimisen tai ikkunoiden ulkopuolisen maalauksen. Perusjärjestelmien kunnossapito puolestaan voi tarkoittaa esimerkiksi putkiston uusimista, lämmitysjärjestelmän huoltoa tai viemärijärjestelmän saneerausta.

Yhteiset tilat

Taloyhtiö vastaa myös yhteisten tilojen, kuten porraskäytävien, kellarin, ullakon, saunan, pesutuvan, polkupyörävaraston, jätehuoneen ja mahdollisten muiden yhteisten tilojen kunnossapidosta ja siisteydestä. Tämä voi sisältää esimerkiksi seinien maalaamista, lattiapintojen uusimista, valaistuksen korjaamista tai muita huolto- ja kunnossapitotöitä näissä tiloissa.

Piha-alueet ja ympäristö

Taloyhtiö vastaa myös kiinteistön ulkoalueiden, kuten pihamaan, leikkialueen, parkkialueen, polkujen ja istutusten ylläpidosta ja kunnossapidosta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi nurmikon leikkaamista, lumenluontia, hiekoituksen poistamista, istutusten hoitoa tai parkkialueen asfaltointia.

Jätehuolto

Taloyhtiö vastaa kiinteistön jätehuollosta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi jäteastioista huolehtimista, jätehuollon järjestämistä ja jäteastioiden tyhjennysten tilaamista. Taloyhtiön tulee myös huolehtia, että kiinteistöllä noudatetaan voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

Osakkaan vastuu

Osakas vastaa huoneistonsa sisäpuolen kunnossapidosta ja mahdollisista muutostöistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osakas vastaa huoneistonsa lattiapinnoista, sisäseiniä peittävistä pinnoitteista, sisäovista, kalusteista ja laitteista, kuten jääkaapista ja uunista.

Osakkaan vastuulla on myös huolehtia, että hänen suorittamansa muutostyöt eivät aiheuta haittaa tai vahinkoa rakennukselle tai muille osakkaille. Jos osakas haluaa tehdä muutostöitä, jotka vaikuttavat rakennuksen perusjärjestelmiin tai rakenteisiin, hänen on yleensä saatava taloyhtiöltä lupa tällaisiin töihin.

Vastuunjakotaulukko

Vastuunjakotaulukko on työkalu, joka auttaa hahmottamaan taloyhtiön ja osakkaan vastuunjakoa. Taulukossa on lueteltu yleisimmät kunnossapitotehtävät ja kerrottu, kenen vastuulla kyseinen tehtävä on.

On tärkeää muistaa, että vastuunjakotaulukko on yleinen suositus ja se perustuu asunto-osakeyhtiölakiin. Yksittäisen taloyhtiön yhtiöjärjestys saattaa kuitenkin määritellä vastuunjaon eri tavalla, joten aina kannattaa tarkistaa myös oman taloyhtiön yhtiöjärjestys.

Yhteenveto

Taloyhtiön ja osakkaan vastuunjako on tärkeä osa asunto-osakeyhtiön toimintaa. Taloyhtiö vastaa yleisesti ottaen rakennuksen ja kiinteistön ylläpidosta ja kunnossapidosta, kun taas osakkaan vastuu kohdistuu huoneiston sisäpuoleen. Vastuunjakotaulukko on hyvä apuväline vastuunjaon hahmottamiseen, mutta lopullisen vastuunjaon määrittelee aina taloyhtiön yhtiöjärjestys.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia