Omakotitalon energialuokka ja energiatodistus

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Omakotitalon energialuokka ja energiatodistus.

Omakotitalon energialuokka ja energiatodistus ovat tärkeitä asioita sekä talon omistajalle että potentiaalisille ostajille. Energialuokka kertoo, kuinka energiatehokkaasti talo on rakennettu ja miten paljon siinä kulutetaan energiaa, kun taas energiatodistus antaa yksityiskohtaisen kuvauksen talon energiankulutuksesta ja -tehokkuudesta.Energialuokka

Energialuokka määritellään yleensä kirjaimella A-G, jossa A-luokka tarkoittaa erittäin energiatehokasta taloa ja G-luokka heikosti eristettyä ja energiatehokasta taloa. Energialuokka määräytyy talon energiankulutuksen ja rakennuksen ominaisuuksien perusteella. Energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi paremmalla eristyksellä, ilmanvaihtojärjestelmällä ja uusiutuvilla energialähteillä.

Energialuokan määrittämiseen käytetään yleensä E-lukuja, jotka kertovat talon energiankulutuksen kilowattitunteina neliömetriä kohden vuodessa. Mitä pienempi E-luku on, sitä parempi on talon energiatehokkuus ja sitä korkeampi on sen energialuokka.

Energialuokka on tärkeä, koska se vaikuttaa esimerkiksi talon arvoon ja vuokraan. Energiatehokkaampi talo on houkuttelevampi ostajille ja vuokralaisille, sillä sen käyttökustannukset ovat yleensä alhaisemmat.Energiatodistus

Energialuokan lisäksi omakotitalosta tulee olla energiatodistus, joka kertoo yksityiskohtaisesti talon energiankulutuksesta ja -tehokkuudesta. Energiatodistus on pakollinen kaikissa rakennuksissa, jotka ovat myynnissä, vuokrattavina tai otettu käyttöön vuoden 1980 jälkeen.

Energiatodistuksen laatiminen perustuu yleensä energialaskentaan, jossa otetaan huomioon rakennuksen ominaisuudet, energiatehokkuus, ilmanvaihto, lämmitysjärjestelmä ja muut tekijät. Energialaskennan tuloksena saadaan energialuokan lisäksi myös arvio talon energiankulutuksesta sekä suositukset mahdollisista parannuksista, joilla energiatehokkuutta voidaan parantaa.

Energiatodistus on tärkeä, sillä sen avulla omistaja voi saada tietoa talonsa energiankulutuksesta ja mahdollisuuksista parantaa sen energiatehokkuutta. Energiatodistuksesta käy ilmi myös mahdolliset energiansäästötoimenpiteet, jotka voivat auttaa pienentämään talon energiankulutusta.

Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta, mutta sen voi päivittää aina tarvittaessa. Talon omistajan kannattaa pitää energiatodistus ajan tasalla, sillä se voi auttaa talon arvon säilyttämisessä ja parantamisessa. Esimerkiksi remontin yhteydessä tehty energiatehokkuuden parantaminen voi nostaa talon arvoa ja tehdä siitä houkuttelevamman ostokohteen.

Energiatodistuksen laatiminen voi olla monimutkaista, ja sen tekemiseen tarvitaan ammattilainen. Energiatodistusta voi tehdä esimerkiksi rakennusfysikaalinen asiantuntija, LVI-suunnittelija tai energiakonsultti. Energiatodistus maksaa yleensä muutamia satoja euroja, mutta sen hinta vaihtelee muun muassa talon koon ja sijainnin mukaan.

Omakotitalon energialuokka ja energiatodistus ovat tärkeitä asioita ympäristön kannalta, sillä energiatehokas talo kuluttaa vähemmän energiaa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Energiatehokkuuden parantaminen voi myös pienentää talon käyttökustannuksia, mikä on talon omistajalle taloudellisesti kannattavaa. Tämän vuoksi talon energiatehokkuuteen kannattaa kiinnittää huomiota jo rakennusvaiheessa ja sen jälkeen mahdollisuuksien mukaan tehdä energiansäästötoimenpiteitä.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia