Asuntolaina: kiinteäkorkoinen vai vaihtuvakorkoinen laina?

Voidaan sanoa, että rahan hinta on siitä maksettava korko. On vaikeaa sanoa varmuudella, kannattaako lainanottajan ottaa kiinteäkorkoinen vai vaihtuvakorkoinen laina, sillä tuskin kukaan ei osaa ennustaa korkotason kehitystä tulevaisuudessa. Asuntolainan ottajan kannalta on tietenkin parempi, mitä vähemmän lainatusta rahasta sitä korkoa joutuu maksamaan.Lainanottajalle vaihtuvakorkoinen laina on parempi jos korkotaso pysyy tulevaisuudessa pitkään matalalla, kun taas kiinteäkorkoinen laina on parempi jos korot alkavat nousta lähitulevaisuudessa.

Kiinteäkorkoinen lainaKiinteäkorkoisessa asuntolainassa kuukausittainen lainaerä pysyy aina vakiona, vaikka korot nousisivatkin. Varsinkin jos lainasumma on suuri, on usein rauhoittavaa tietää ettei korkojen suurikaan nousu vaaranna taloutta. Kiinteäkorkoissen lainan korkoa tosin maksetaan usein laina-ajan alussa enemmän kuin vaihtuvakorkoisessa lainassa. Tämä johtuu siitä, että kiinteäkorkoisessa lainassa pankin tilanne muuttuu epäedullisemmaksi kuin vaihtuvakorkoissa lainassa, jos korkotaso alkaa nousta nopeasti. Kiinteäkorkoista asuntolainaa ei normaalisti pysty maksamaan nopeammalla aikataululla pois, vaan laina-aika on yleensä vakio.

Vaihtuvakorkoinen laina

Vaihtuvakorkoisessa asuntolainassa etuna voidaan nähdä, että laina-ajan alussa se on edullisempi vaihtoehto. Tällöin lainapääoma on suurimmillaan. Vaihtuvakorkoinen laina on hyvä valinta, jos korkotaso pysyy pitkään matalana vuodesta toiseen. Tässä lainamuodossa riskinä on korkojen nousu. Mitä enemmän korot nousevat, sitä enemmän korkoa lainasta joutuu maksamaan. Jos korkotaso nousee vaikkapa 5%, tällä voi olla todella ikävä vaikutus talouteen jos kyseessä on yhtään suurempi asuntolaina. Vaihtuvakorkoisen lainan etuna voidaan nähdä, että lainan voi halutessaan ja pystyessään maksaa nopeammin pois.