Ilmanvaihtokone: sähkönkulutus, suodattimet, asennus

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Ilmanvaihtokone: sähkönkulutus, suodattimet, asennus.

Ilmanvaihtokoneen toiminta perustuu ilman kierrättämiseen ja vaihtamiseen rakennuksen sisällä. Se poistaa huoneilmaan kertyneen epäpuhtaan ilman ja tuo tilalle raikkaampaa ja puhdasta ilmaa ulkoa. Alla on yksinkertainen kuvaus ilmanvaihtokoneen toiminnasta:  1. Ilmanotto: Ilmanvaihtokone ottaa raikasta ulkoilmaa sisään joko suoraan ulkoseinän tai erillisen ilmanottokanavan kautta.
  2. Suodatus: Ulkoilma kulkee ensin suodattimien läpi, joiden tehtävänä on poistaa ilmasta pölyä, siitepölyä ja muita hiukkasia. Suodattimet voivat vaihdella riippuen ilmanvaihtokoneen tyypistä ja ominaisuuksista.
  3. Lämmönsiirto: Joissakin ilmanvaihtokoneissa on lämmön talteenottolaite, kuten lämmönvaihdin. Se hyödyntää poistoilman lämpöä ja siirtää sen sisääntulevaan raikkaaseen ilmaan. Tämä auttaa säästämään lämmitysenergiaa ja lämmittämään talon ilmaa talvella.
  4. Ilman jakelu: Puhdistettu ja tarvittaessa lämmitetty ulkoilma pumpataan ilmanvaihtokoneen avulla huoneisiin ja tiloihin. Ilmavirta voidaan jakaa kanavien avulla eri tiloihin tasaisesti tai eri tilojen ilmamääriä voidaan säätää erikseen.
  5. Poistoilma: Samalla kun ulkoilma tuodaan sisään, ilmanvaihtokone poistaa samalla määrällä huoneilmaa ulos. Poistoilma voi sisältää epäpuhtauksia, kosteutta ja muita haitallisia aineita, jotka ovat kertyneet sisäilmaan.
  6. Ohjaus ja säätö: Ilmanvaihtokoneessa on yleensä ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa ilmanvaihdon säädön ja hallinnan. Se voi sisältää erilaisia säätömahdollisuuksia, kuten nopeuden säätö, ajastus ja erilaiset tilat (esim. yötila, kosteusohjaus jne.), jotka soveltuvat eri tilanteisiin ja tarpeisiin.

Ilmanvaihtokoneen tarkoituksena on varmistaa terveellinen ja mukava sisäilma, parantaa ilmanlaatua, poistaa epäpuhtauksia ja vähentää kosteutta. Sen toiminta edellyttää säännöllistä huoltoa, kuten suodattimien puhdistamista tai vaihtamista, jotta se säilyy tehokkaana ja hygieenisenä.

Ilmanvaihtokoneen sähkönkulutus

Ilmanvaihtokoneen sähkönkulutus riippuu useista tekijöistä, kuten ilmanvaihtokoneen tehokkuudesta, käyttötavasta, asunnon koosta ja ilmavirran tarpeesta. Ilmanvaihtokoneet käyttävät yleensä sähköä puhaltimien, suodattimien ja mahdollisten lämmönvaihtimien toimintaan.

On vaikea antaa tarkkaa arviota ilmanvaihtokoneen sähkönkulutuksesta, koska se vaihtelee suuresti eri mallien välillä. Tehokkaammat ja energiatehokkaat ilmanvaihtokoneet voivat kuluttaa vähemmän sähköä kuin vanhemmat tai vähemmän tehokkaat mallit.Kuitenkin karkeasti arvioiden, ilmanvaihtokoneen sähkönkulutus voi olla välillä 50–200 kWh vuodessa. Tämä on vain suuntaa antava arvio, ja todellinen kulutus voi vaihdella huomattavasti. Suurin osa ilmanvaihtokoneista on varustettu tehokkuustoiminnolla, joka mahdollistaa energiansäästön hiljaisempaan toimintaan ja pienempään sähkönkulutukseen tarpeen mukaan.

On tärkeää valita energiatehokas ilmanvaihtokone ja noudattaa valmistajan ohjeita sen käytöstä ja asetuksista. Lisäksi säännöllinen huolto, kuten suodattimien puhdistus ja vaihto, voi auttaa varmistamaan ilmanvaihtokoneen optimaalisen toiminnan ja mahdollisen energiansäästön.

Ilmanvaihtokoneen asennus

Ilmanvaihtokoneen asennus voidaan suorittaa ammattilaisen toimesta, ja suositeltavaa onkin käyttää koulutettua ilmanvaihtoasentajaa tai sähköalan ammattilaista varmistaaksesi turvallisen ja asianmukaisen asennuksen. Seuraavassa on yleinen kuvaus ilmanvaihtokoneen asennusprosessista:

Suunnittelu: Ennen asennusta on tärkeää tehdä suunnitelma, joka sisältää ilmanvaihtokoneen sijoituspaikan, kanavien reitityksen ja muut asennukseen liittyvät yksityiskohdat. Suunnitelma perustuu rakennuksen ja ilmanvaihdon tarpeisiin.

Sähköliitäntä: Ilmanvaihtokone vaatii sähköliitännän toimiakseen. Asennuksessa on noudatettava sähköturvallisuusmääräyksiä ja paikallisia sähköalan standardeja. Sähköalan ammattilainen kytkentöineen vastaa tästä osasta.

Kanavien asennus: Ilmanvaihtokoneen kanssa yhdistettyjen kanavien asennus on tärkeä osa prosessia. Kanavat kuljettavat ilmaa ja voivat olla joko yksittäisiä kanavia tai jakautua useisiin haaroihin. Kanavien asennuksessa on otettava huomioon oikeat koot ja reititykset, jotta ilmanvaihto toimii tehokkaasti ja tasaisesti kaikissa tiloissa.

Suodattimien ja venttiilien asennus: Ilmanvaihtokoneeseen kuuluvat suodattimet ja venttiilit, jotka varmistavat ilmanpuhdistuksen ja ilmavirran säätelyn. Näiden asennus ja sijoittaminen oikein ovat tärkeitä osia asennusprosessia.

Testaus ja säätö: Kun ilmanvaihtokone on asennettu, se on testattava ja säädetävä toimimaan oikein. Tässä vaiheessa tarkistetaan ilmavirran tasapaino, säädöt ja mahdolliset äänihäiriöt.

Ilmanvaihtokoneen suodattimet

Ilmanvaihtokoneen suodattimet ovat tärkeä osa sen toimintaa ja ne auttavat pitämään sisäilman puhtaana poistamalla pölyä, siitepölyä, hiukkasia ja muita epäpuhtauksia ilmasta. Suodattimet kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa tai vaihtaa säännöllisesti valmistajan suositusten mukaisesti. Tässä on yleisimpiä ilmanvaihtokoneiden suodattimia:

Hiukkassuodatin (M-sarja): Hiukkassuodatin on yleensä ensimmäinen suodatin, joka pysäyttää suuret pölyhiukkaset, siitepölyn ja karkeammat epäpuhtaudet. Se voidaan puhdistaa tai vaihtaa säännöllisesti, usein noin 1-3 kuukauden välein.

HEPA-suodatin (H-sarja): HEPA-suodatin on erittäin tehokas suodatin, joka pystyy poistamaan pienemmät hiukkaset ja allergeenit ilmasta. Tämä suodatin on suositeltava erityisesti allergikoille ja astmaatikoille. HEPA-suodattimen vaihtoväli voi olla pidempi, yleensä noin 6-12 kuukautta.

Aktiivihiilisuodatin: Aktiivihiilisuodatin pystyy absorboimaan hajuja, kemikaaleja ja kaasuja ilmasta. Se on hyödyllinen erityisesti tiloissa, joissa on hajuhaittoja tai VOC-yhdisteitä. Aktiivihiilisuodatin tulisi vaihtaa valmistajan ohjeiden mukaisesti, yleensä noin 6-12 kuukauden välein.

On tärkeää noudattaa valmistajan ohjeita suodattimien puhdistuksesta ja vaihdosta. Suodattimien kunto vaikuttaa ilmanvaihtokoneen toimintaan ja tehokkuuteen, joten säännöllinen huolto ja tarvittavien suodattimien vaihto varmistavat ilmanvaihdon optimaalisen toiminnan ja puhtaan sisäilman.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia