Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös – mitä se kertoo

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös – mitä se kertoo.

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös on taloudellinen selvitys yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta tietyllä ajanjaksolla, yleensä kalenterivuosi kerrallaan. Se sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.Tuloslaskelmassa esitetään yhtiön tulos, eli sen tulot ja menot tietyllä ajanjaksolla. Taseessa taas esitetään yhtiön varat, velat ja oma pääoma kyseisenä ajankohtana. Liitetiedoissa yhtiö voi selventää tuloslaskelmassa ja taseessa esitettyjä tietoja.

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös on tärkeä asiakirja, joka kertoo yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja sen toiminnan tuloksista. Se antaa myös osakkeenomistajille tärkeää tietoa yhtiön maksukyvystä ja taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi tilinpäätös on tärkeä asiakirja yhtiön tilintarkastajalle, joka tarkastaa yhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja antaa siitä lausunnon.

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös on laadittava vuosittain ja se on saatettava osakkeenomistajien tietoon viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös on yhtiön johdon vastuulla ja sen laatimisessa on noudatettava voimassa olevaa kirjanpitolakia ja muita säännöksiä.Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös koostuu siis tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista. Tuloslaskelma osoittaa yhtiön tuloksen tietyllä ajanjaksolla, joka yleensä on kalenterivuosi. Tuloslaskelmassa esitetään yhtiön liikevaihto, eli kaikki yhtiön saamat tulot tietyllä ajanjaksolla, sekä sen kulut ja muut menot samalta ajanjaksolta. Tuloslaskelmasta voi esimerkiksi nähdä yhtiön liikevaihdon kehityksen vuosittain sekä sen, kuinka paljon yhtiö on investoinut eri kohteisiin ja miten tämä on vaikuttanut yhtiön tulokseen.

Tase puolestaan kertoo yhtiön varat, velat ja oma pääoma tietyllä hetkellä, yleensä tilikauden lopussa. Taseessa on siis esimerkiksi yhtiön kiinteistöjen ja rakennusten arvo, pankkitilin saldo, velat eri tahoille ja oma pääoma. Taseen avulla osakkeenomistaja voi arvioida yhtiön maksukykyä ja varallisuutta. Taseessa on myös tärkeä huomioida, että yhtiön varojen ja velkojen pitää olla tasapainossa, eli yhtiön omaisuuden arvon pitää olla vähintään yhtä suuri kuin sen velat.

Liitetiedoissa yhtiö voi tarkemmin selittää tuloslaskelmassa ja taseessa esitettyjä tietoja. Liitetiedoissa voidaan esimerkiksi avata yhtiön käyttämiä arvostusmenetelmiä, kertoa poistoista ja selvittää eri erien muutoksia tilikauden aikana.

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös on tärkeä asiakirja, sillä se antaa tietoa yhtiön taloudellisesta tilanteesta, investointeihin käytetyistä varoista, veloista ja yhtiön maksukyvystä. Osakkeenomistajan kannattaa tutustua huolella yhtiön tilinpäätökseen, jotta hän voi arvioida yhtiön tilannetta ja tehdä päätöksiä osakkeiden omistamisesta.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia