Asuntokaupan purku ostajan tai myyjän toimesta – home ja kosteus

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Asuntokaupan purku ostajan tai myyjän toimesta – home ja kosteus.

Asuntokaupan purku jommankumman osapuolen, asunnon ostajan tai asunnon myyjän toimesta on poikkeuksellinen ja viimeksi käyttöön otettava keino ellei muuta ratkaisua tilanteeseen löydetä. Yleensä asuntokaupan purkuun johtaa asuntoon liittyvä olennainen virhe, jonka korjaaminen on kallista. Tällaisia yleisiä virheitä ovat olleet asunnossa esiintyneet kosteus- ja homevauriot. Myyjä ei lain mukaan vastaa kaikista homeesta syntyvistä korjauksista, vaan vastuu lankeaa pitkälti taloyhtiölle, joka vastaa rakenteisiin levinneestä kosteudesta. Asunto-osakkeen omistaja vastaa pintamateriaalien riittävästä kunnosta. Ongelmien ilmaantuessa on tärkeää kääntyä pikaisesti lakimiehen puoleen.Jotta myyjä välttyisi mahdollisilta myöhemmiltä korvausvaatimuksilta, hänen tulisi kertoa rehellisesti kaikista asuntoon liittyvistä virheistä jotka hänen on oletettu tietävän asunnon omistajana. Näistä asioista tulisi kertoa ostajalle niin, että paikalla on myös muita todistajia (esimerkiksi pankin lakimies) näistä virheistä kuulemassa. Asian voi hoitaa myös kätevästi kirjallisessa muodossa.

Asuntokaupan purkuun siis johtavat melko usein home- ja kosteusvauriot, joista syntyviä riitoja usein myös selvitellään lakiteitse. Jokainen tapaus on yksilöllinen, sillä tapaukset poikkeavat monesti toisistaan. Hometta voi ilmaantua vasta joskus myöhemmin ja syypää saattaa olla esimerkiksi joku myyjää aiempi asukas, joka on saattanut teettää asunnon kylpyhuoneessa virheellisesti tehdyn remontin. Home- ja kosteusvaurioasioissa täytyy ottaa huomioon myös asunnon yleiskunto ja asunnon ikä. Myös taloyhtiön vastuu on pyrittävä selvittämään, kun kosteus on päässyt asunnon rakenteisiin. Kun ostaja huomaa asunnossa home- ja kosteusvaurioita, tulisi ensin ottaa yhteyttä isännöitsijään ja selvittää taloyhtiön vastuu vaurioissa. Vasta tämän jälkeen ollaan yhteydessä asunnon entiseen haltijaan.

Jotta asuntokaupan purku ostajan toimesta voi toteutua, asunnossa ilmenneiden virheiden korjauskustannukset tulee ylittää noin 40% asunnon kauppahinnasta. Ellei ostaja halua, myyjä ei voi vaatia kaupan purkamista. Ostaja voi myös korjauttaa asunnon virheet itse ja vaatia korjauksesta aiheutuneet kustannukset hinnanalennuksena asunnon kauppahinnassa.Asunnossa ilmenevän virheen lisäksi asuntokaupan purkuun voi johtaa ostajan tai myyjän viivästys asuntokaupassa. Jos myyjä luovuttaa asunnon ostajan hallintaan myöhässä, on kyse myyjän viivästyksestä. Jos ostaja ei maksa asunnon kauppahintaa vaaditussa ajassa, on taas kyse ostajan viivästyksestä. Kummassakin tapauksessa viivästyksestä johtuva asuntokaupan purku voi tapahtua vain silloin, kun viivästyksestä aiheutuu toiselle osapuolelle paljon ongelmia ja haittaa.

Asuntokaupan purku voi myös tapahtua myös edellä mainittujen asioiden lisäksi jonkin muun asian vuoksi, jolloin ostaja ja myyjä sovinnossa sopivat asuntokaupan purkamisesta.

Jos asuntokaupan purku toteutuu, myyjän on maksettava ostajalle takaisin kauppahinta ja myös korkolain mukainen tuottokorkosumma. Ostaja taas palauttaa myyjälle asuntoa koskevat asiakirjat, joista ilmenee asunnon hallinta- ja omistusoikeus. Asunto palautuu takaisin myyjän hallintaan.

Vaikka asunnossa esiintyvä virhe olisikin huomattava, ainoa vaihtoehto ei ole kaupan purku, vaan muita vaihtoehtoja ovat muun muassa hinnanalennus kauppahintaan ja vahingonkorvaus. Asuntokaupan purku tulisi olla vain viimeinen vaihtoehto ellei muuta sopivaa ratkaisua keksitä.

Jos ostaja haluaa purkaa jo sovitun kaupan muuten vain tullessaan jostain syystä katumapäälle (ostaja on antanut asunnosta ostotarjouksen), menettää ostaja asuntoa koskevan käsirahan (sopimussakko), joka voi olla jopa 4% asunnon kauppahinnasta. Jos asunnon hinta on esimerkiksi 300000 euroa, ostaja menettää tällöin enintään 12000 euroa.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia