Mikä on osaomistusasunto?

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Mikä on osaomistusasunto?.

Osaomistusasunto on asumismuoto, joka yhdistää vuokra- ja omistusasumisen parhaita puolia. Se tarjoaa mahdollisuuden päästä kiinni asunto-omaisuuteen pienemmillä alkupääomalla ja riskeillä kuin kokonaan omistusasunnon hankkiminen.Osaomistusasunnon periaate

Osaomistusasunnon idea on, että asukas ostaa ensin osan asunnosta ja vuokraa lopun. Yleensä asukas ostaa 10-15% asunnon hinnasta ja maksaa lopusta vuokraa. Tämä vuokra-aika kestää usein esimerkiksi 5-10 vuotta, jonka jälkeen asukkaalla on mahdollisuus ostaa asunto kokonaan omakseen. Osaomistusasunnon hankintaan liittyy yleensä ehtoja, kuten tietty tuloraja.

Osaomistusasunnon hankinta

Osaomistusasunnon hankintaan liittyy useita vaiheita. Ensinnäkin asuntojen tarjonta on usein rajoitettua ja hakuprosessi on samanlainen kuin muissakin asunnonhankintatavoissa: asuntoa haetaan asuntohakemuksella. Hakijan tulee täyttää tietyt ehdot, joita ovat esimerkiksi tulo- ja varallisuusrajoitukset.

Osaomistusasunto ja laina

Osaomistusasunnon ostaminen vaatii useimmiten lainan ottamista. Tämä laina kattaa sen osuuden asunnon hinnasta, jonka asukas ostaa heti alussa. Koska ostettava osuus on yleensä melko pieni, lainan määrä jää tyypillisesti huomattavasti pienemmäksi kuin omistusasunnon hankinnassa.Osaomistusasunnon hankinnan rahoittamiseksi voidaan hakea asuntolainaa pankista. Lainan korko ja takaisinmaksuaika riippuvat lainan määrästä sekä lainaajan taloudellisesta tilanteesta. Laina-aika on yleensä pidempi kuin omistusasunnon lainassa, jolloin kuukausittaiset lainanlyhennykset ovat pienempiä.

Laina-aika ja omistusosuuden kasvattaminen

Osaomistusasunnon laina-aika on tyypillisesti 5-10 vuotta. Tänä aikana asukas maksaa kuukausittain sekä lainanlyhennyksiä että vuokraa. Vuokran osuus pienenee sitä mukaa, kun laina lyhenee ja asukkaan omistusosuus kasvaa. Laina-aikana asukkaalla on mahdollisuus kasvattaa omistusosuuttaan ostamalla lisää osuuksia asunnosta.

Yhteenveto

Osaomistusasunto on asumismuoto, joka tarjoaa mahdollisuuden omistusasumiseen ilman suurta alkupääomaa ja pienemmällä riskillä. Se on hyvä vaihtoehto erityisesti niille, jotka haluavat päästä kiinni asunto-omaisuuteen, mutta eivät ole vielä valmiita ottamaan suurta asuntolainaa. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että myös osaomistusasunnon hankinta vaatii taloudellista suunnittelua ja harkintaa.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia