Asunnon myyntivoitto ja verotus

Jos asunnon on omistanut ja siinä on asunut vakituisesti vähintään kaksi vuotta, ei myyntivoitosta tarvitse maksaa veroa. Tämä kahden vuoden asumisjakso ja omistusaika täytyy olla yhtäjaksoista ja samanaikaista.Jos taas samaan aikaan tapahtuva yhtäjaksoinen asumis- ja omistusaika jää alle kahden vuoden, joutuu asunnon myyntivoitosta tässä tapauksessa maksamaan veroa. Vuoden 2005 alusta alkaen veroprosentti on ollut 28.

Myyntivoitto ja siitä verojen maksaminen voidaan laskea kahdella eri tavalla, joko suoraan vähentämällä myyntivoitosta ostohinta tai sitten käyttämällä hankintameno-olettamaa. Luonnollisesti kannattaa valita vaihtoehto, jossa veroja tarvitsee maksaa vähemmän.Ensimmäisessä vaihtoehdossa myyntihinnasta voidaan vähentää myös voiton hankkimisesta aiheutuneet menot (esim. välittäjän välityspalkkio) ja kulut jotka syntyivät asuntoa ostettaessa (esim. varainsiirtovero). Toisessa vaihtoehdossa hankintameno-olettama vähennetään myyntihinnasta seuraavasti: 1) jos asunnon on omistanut alle 10 vuotta, voidaan vähentää 20% myyntihinnasta 2) jos asunnon on omistanut 10 vuotta tai pidempään, voidaan vähentää 40% myyntihinnasta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä ei voi vähentää muita kuluja.

Esimerkki:

Sijoitusasunto on ostettu vuonna 1997 hintaan 60000 euroa. Asunto myydään vuonna 2009 hintaan 130000 euroa. Koska kyseessä on vuokralaisen asuttama sijoitusasunto, asunnon myyntivoitosta joutuu maksamaan veroa. Myyntivoitto on siis 70000 euroa. Jos myyntivoiton laskee käyttäen hankintameno-olettamaa, voidaan vähentää todellisen ostohinnan sijasta 40% osuus myyntihinnasta, sillä asunto on ollut omistuksessa yli 10 vuoden ajan. 40% x 130000 = 52000 euroa -> 130000 – 52000 euroa = 78000 euroa. Eli koska hankintameno-olettamaa käyttämällä saadaan myyntivoitoksi 78000 euroa (vaikka se siis todellisuudessa on 70000 euroa), niin myyntivoitto kannattaa laskea vähentämällä myyntihinnasta ostohinta (eikä käyttämällä hankintameno-olettamaa), sillä silloin veroja joutuu maksamaan vähemmän: 28% x 70000 euroa = 19600 euroa.