Asunnon myyntivoitto ja verotus

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Asunnon myyntivoitto ja verotus.

Asunnon myynti on merkittävä tapahtuma monelle, sillä se voi tuoda mukanaan huomattavia voittoja. Asunnon myyntivoitto on kuitenkin verotettavaa tuloa, joten on tärkeää ymmärtää, miten verotus toimii asunnon myynnin yhteydessä.Asunnon myynti ei yleensä aiheuta myyntivoittoveroa, kun kyseessä on ollut henkilön vakituinen asunto ja hän on omistanut sen vähintään kaksi vuotta. Tärkeää on, että asuntoa on käytetty henkilön tai hänen perheensä vakituisena asuntona yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan. Lyhyempiä asumisjaksoja ei lasketa, ja myös asunnon omistaminen vähintään kaksi vuotta on edellytys verovapaalle myyntivoitolle. On siis merkityksellistä, onko kyseessä vakituinen asunto, sijoitusasunto tai loma-asunto.

Myyntivoiton laskeminen

Asunnon myyntivoitto muodostuu myyntihinnan ja hankintamenon erotuksesta. Myyntihinta on yksinkertaisesti se hinta, jolla asunto on myyty, kun taas hankintamenoon sisältyy kaikki kulut, jotka ovat syntyneet asunnon hankinnasta ja kunnostamisesta.

Hankintamenoon voidaan sisällyttää esimerkiksi asunnon ostohinta, välityspalkkiot, asunnon kunnostamiseen liittyvät kulut sekä lainan lyhennykset. Hankintamenoja voi vähentää myös siitä saadut tulot, kuten vuokratulot tai asunnon käyttö asunnon omistajan itsensä asuntona.Verotus asunnon myynnin yhteydessä

Asunnon myyntivoitto on verotettavaa tuloa, joka tulee ilmoittaa verotuksessa. Verotettava osuus on 50 % myyntivoitosta, eli jos myyntivoitto on esimerkiksi 100 000 euroa, verotettavaa tuloa on 50 000 euroa.

Asunnon myyntivoitto kuuluu pääomatuloihin, joten se verotetaan erillisellä pääomatuloveroprosentilla. Pääomatuloveroprosentti on yleensä alempi kuin ansiotuloveroprosentti. Veroprosentti riippuu siitä, kuinka paljon pääomatuloja henkilöllä on vuodessa. Jos pääomatuloja on alle 30 000 euroa vuodessa, pääomatuloveroprosentti on 30 %, kun taas yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 %.

Jos asunto on ollut omassa käytössä, eli henkilö on asunut siinä, voi saada asunnon myynnistä verovapaan luovutusvoiton. Verovapaan luovutusvoiton raja on 50 000 euroa, ja sen voi saada, kun henkilö on asunut asunnossa vähintään kahden vuoden ajan. Jos asunto on ollut perheen yhteiskäytössä, verovapaan luovutusvoiton raja on 100 000 euroa.

Verovapaan luovutusvoiton saaminen edellyttää kuitenkin sitä, että henkilö ei ole saanut verovapaata luovutusvoittoa toisesta asunnosta kymmenen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että jos henkilö on saanut verovapaan luovutusvoiton toisesta asunnosta, hänen on maksettava veroa myös myyntivoitosta, joka ylittää verovapaan luovutusvoiton rajan.

Myyntivoiton verotukseen voi vaikuttaa myös se, kuinka kauan asuntoa on omistanut. Jos asuntoa on omistanut yli 10 vuotta, sen myyntivoitto on kokonaan verovapaata tuloa.

Asunnon myynnin yhteydessä on myös huomioitava, että verotus voi muuttua, jos henkilö on muuttanut ulkomaille. Verotus voi muuttua myös silloin, kun asunto on myyty osana perintöä tai lahjana.

On tärkeää huomioida, että verotukseen liittyvät asiat voivat olla monimutkaisia, ja siksi kannattaa aina tarkistaa oma verotustilanne asiantuntijan kanssa. Veroviranomaiset voivat myös antaa tarkempia ohjeita verotukseen liittyen.

Yhteenveto

Asunnon myyntivoitto on verotettavaa tuloa, joka tulee ilmoittaa verotuksessa. Verotettava osuus on 50 % myyntivoitosta, ja se verotetaan erillisellä pääomatuloveroprosentilla. Verovapaan luovutusvoiton voi saada, jos asunto on ollut henkilön omassa käytössä vähintään kahden vuoden ajan, ja sen raja on 50 000 euroa. Verotukseen liittyvät asiat voivat olla monimutkaisia, joten aina kannattaa tarkistaa oma tilanne asiantuntijan kanssa.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia