Asuntolainan korko ja korkomarginaali | Lainan lyhennystavat | Korkovähennys

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Asuntolainan korko ja korkomarginaali | Lainan lyhennystavat | Korkovähennys.

Asuntolainan korko, pankin korkomarginaali ja lainan lyhennystavatAsuntolainan korko sisältää viitekoron + pankin ottaman marginaalikorko-osuuden. Esimerkiksi monesti lainan korkona käytettävä 12 kuukauden Euribor on vaihdellut 2000-luvulla alhaisena 1,2% – 5,5% välillä. Katso: Kauppalehti.fi: korot. Pankkien marginaalit taas ovat vaihdelleet 0,3%-1,0% välillä. Nykyään (2009) marginaalit ovat nousseet, ja esimerkiksi 0,8% alhaisempaa marginaalikorkoa voi olla vaikea enää neuvotella sillä pankeille ei todella alhaiset korkomaginaalit ole enää bisnestä.

Lainan lyhennystapoja ovat annuiteetti, tasalyhennys ja kiinteä tasaerä. Sopivan lyhennystavan valintaan vaikuttaa muun muassa se, haluaako lainan maksaa tietyssä ajassa pois vai haluaako kuukausierän määrän pysyvän samana vuodesta toiseen.

Annuiteetti sopii asuntolainanottajalle, joka haluaa tietää laina-ajan pituuden ja joka pystyy maksamaan myös vähän suurempaakin kuukausierää mahdollisen korkojen nousun seurauksena. Annuiteetissa asuntolainan kuukausierä (lyhennys + korko) on alussa joka kuukausi yhtä suuri, mutta se muuttuu kun korkokin muuttuu. Lyhennyksen osuus kuukausierästä kasvaa ajan kuluessa samalla kun korkojen osuus vähenee.Tasalyhennyksessä asuntolainan kuukausierän lainan lyhennyksen osuus on joka kuukausi yhtä suuri, mutta kuukausierän suuruus vaihtelee korkovaihtelun mukaan. Eli jos kuvitellaan että korkotaso pysyisi koko laina-ajan suunnilleen samana, korkojen osuus kuukausierässä vähenee ajan kuluessa samalla kun lainamääräkin vähenee.

Kiinteä tasaerässä on nimensä mukaisesti samansuuruinen, kiinteä asuntolainan kuukausierä vuodesta toiseen. Eli jos viitekorko nousee, tällöin laina-aika myös pitenee ja päinvastoin.

Asuntolainasta maksettava korko vähennetään nykyään ensisijaisesti pääomatuloista (esim. osakkeista saadut myyntivoitot, vuokratulot jne). Jos pääomatuloja ei ole, korkoja vähennetään ansiotuloista, yleensä normaalista palkkatulosta. Tällöin kyseessä on alijäämähyvitys. Asia voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta yksinkertaisuudessaan korkovähennys ansiotuloista tarkoittaa sitä, ensiasunnon omistaja maksaa asuntolainansa korkosumman tietenkin kokonaisuudessaan, mutta 30% tästä summasta hänelle ikään kuin palautetaan. Jos kyseessä ei ole ensiasunto, prosenttimäärä on 29. Yksinäisen asuntolainaa maksavan alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1400 euroa, pariskunnalla se on 2800 euroa. Näihin tulee lisäksi korotuksena 350 euroa/ lapsi, joka suoritetaan enintään kahdesta lapsesta.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia