Myyjän vastuu rivitaloasunnon asuntokaupassa

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Myyjän vastuu rivitaloasunnon asuntokaupassa.

Suomessa asuntokauppaan liittyy myyjän vastuu, joka koskee myös rivitaloasuntojen myyntiä. Myyjän vastuu perustuu muun muassa asuntokauppalakiin ja kuluttajansuojalakiin. Tässä on joitain keskeisiä näkökohtia myyjän vastuusta rivitaloasunnon asuntokaupassa:  1. Tiedonantovelvollisuus: Myyjällä on velvollisuus antaa ostajalle oikeat ja riittävät tiedot asunnosta. Myyjän tulee ilmoittaa tiedot, jotka vaikuttavat olennaisesti kauppaan, kuten asunnon kunto, mahdolliset virheet tai puutteet, tehtyjen remonttien tiedot ja muut merkittävät seikat.
  2. Virhevastuu: Myyjä vastaa asunnossa olevista virheistä kaupan toteutumisen jälkeen. Jos asunnossa ilmenee virhe, joka oli olemassa jo kaupantekohetkellä, myyjä voi olla vastuussa korjauskustannuksista tai muista korvauksista. Virhevastuu voi kestää tietyn ajan asuntokauppalain mukaisesti.
  3. Salaiset virheet: Myyjä on vastuussa myös sellaisista virheistä, jotka olivat ostajalle salaisia eikä niitä olisi voinut kohtuudella havaita ennen kauppaa. Salaiset virheet voivat liittyä esimerkiksi rakenteisiin, putkistoihin tai muihin piilossa oleviin vaurioihin.
  4. Rakenteelliset viat: Myyjä vastaa rakenteellisista vioista ja virheistä, jotka vaikuttavat asunnon käyttökelpoisuuteen tai turvallisuuteen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kosteusvauriot, homeongelmat, putkistoviat tai muut vastaavat ongelmat.

On tärkeää huomata, että myyjän vastuu voi olla voimassa tietyn ajan asuntokauppalain mukaisesti. Esimerkiksi piilovirheiden osalta vastuuaika voi olla jopa 10 vuotta.

Mikäli ostaja havaitsee virheen asunnossa, hänen tulee reklamoida asiasta mahdollisimman pian myyjälle. Tällöin osapuolet voivat pyrkiä sopimaan asiasta esimerkiksi korjausten tai hinnanalennuksen avulla. Mikäli sopimusta ei saavuteta, asia voi tarvittaessa edetä riidanratkaisuelinten, kuten kuluttajariitalautakunnan tai tuomioistuimen, käsittelyyn.

On suositeltavaa, että sekä myyjä että ostaja tekevät kaupanteon yhteydessä kirjallisen sopimuksen.


Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia