Myyjän ja ostajan vastuu asuntokaupassa

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Myyjän ja ostajan vastuu asuntokaupassa.

Asunto-osakkeen ollessa kyseessä, myyjän vastuu asunnon virheistä raukeaa yleensä 2 vuoden päästä asunnon myynnistä ja 5 vuoden kuluttua, jos kyseessä on kiinteistökauppa. Jokainen tapaus on yleensä erilainen muihin nähden, joten esimerkiksi kosteus- tai homevaurion ollessa kyseessä täytyy ulkopuolisen asiantuntijan tutkia, onko vika lainmukainen virhe ja mikä on myyjän vastuu virheestä.Asunnon myyjällä ei ole vastuuta asunnon peruskorjauksista tai korjauksista, joilla on nostettu asumisen tasoa asunnossa. Jos asunnon myyjä on itse tehnyt asunnossa remontteja, on hänen velvollisuus kertoa niistä ostajalle ennen kaupantekoa.

Lain mukaan asunnon myyjän täytyy kertoa tietämistään virheistä asunnossa ennen asunnon myyntiä. Myyjä voi joutua myöhemmin korvausvastuuseen jos hän on pimittänyt ostajalta sellaista asunnon vikaa/virheeseen liittyvää tietoa, jonka hänen on täytynyt tietää. Myyjän täytyy siis ennen kaupantakoa kertoa kaikki tietämänsä asuntoon liittyvät viat ja korjaustarpeet, vaikka ne eivät tietenkään edistä asunnon myyntiä.

Asunnon ostajalla on asunnon tarkastusvelvollisuus, eli hänen täytyy tutkia asunto tarpeeksi tarkasti vikojen ja selvien korjaustarpeiden varalta. Ostaja ei voi enää asunnon ostamisen jälkeen vaatia korvauksia sellaisista vioista, jotka hänen olisi täytynyt ennakkotarkastuksessa havaita eikä vioista, jotka hän on jo ennen kaupantekoa todistettavasti tiennyt. Ostajan velvollisuus on myös luonnollisesti kertoa asunnon myyjälle löytämistään vioista ja virheistä, jos asunnon aikoo ostaa.Niin sanotut piilevät virheet aiheuttavat eniten riitoja kaupanteon jälkeen. Nämä virheet ovat tulleet esiin vasta kun asunnon ostaja on asunnossa asunut jonkin aikaa, eikä näistä virheistä ole tiennyt aikaisemmin kukaan. Nämä virheet ovat usein rakenteissa ja ne voivat olla kosteusvaurioita tai homeongelmia. Jos piilevä virhe on tarpeeksi merkittävä, ja katsotaan että sillä olisi ollut vaikutusta asuntokauppaan aikaisemmin tultuaan ilmi, määrätään korvausvastuu piilevästä virheestä myyjälle. Piilevät virheet ja niistä aiheutuvat riitatilanteet ovat usein uniikkeja ja niihin vaikuttavat monet asiat.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia