Asunto-osakkeen kauppakirja – pohja, malli ja lomake

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Asunto-osakkeen kauppakirja – pohja, malli ja lomake.

Asunto-osake tai osakeryhmä oikeuttaa tietyn huoneiston hallintaan. Asunnon kauppakirja (tai asunto-osakkeiden kauppakirja) on ostajan ja myyjän välinen sopimus, joka sisältää olennaiset asiat liittyen asuntokauppaan. Kauppakirjan täytyy sisältää tarpeelliset tiedot ja myös oltava muodollisesti oikein laadittu jotta se on pätevä asiakirja.Ennen kauppakirjan allekirjoittamista on tärkeää, että ostaja on tutustunut huolella ensin ostettavan huoneiston kuntoon ja muiden asuntoon liittyviin olennaisiin asioihin, kuten esimerkiksi taloyhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja tietoihin tehdyistä ja tulevista remonteista. Myös myyjän täytyy kertoa rehellisesti kaikki olennaiset asiat asunnosta ja myös mahdollisista virheistä asunnossa.

Asuntokauppa on myyjän ja ostajan välillä lyöty lukkoon kun asunto-osakkeiden kauppakirja on allekirjoitettu.

Alla yksinkertaiden kauppakirjamalli, jonka alla linkkejä muihin netissä oleviin asunto-osakkeen kauppakirjapohjiin ja malleihin.ASUNTO-OSAKKEIDEN KAUPPAKIRJA

Myyjä
Kalle Kivinen, 150276-1234
Kuulakatu 65, 01300 Vantaa

Ostaja
Annika Vuorela, 141284-213P
Merikatu 22, 00100 Helsinki

Kaupan kohde
Asunto-osakeyhtiö Vantaan Rinnekodit –nimisen asunto-osakeyhtiön (taloyhtiön) osakkeet 1234-1456, jotka oikeuttavat hallitsemaan rivitalohuoneistoa C, jonka huoneistotyyppi on 3h+k+s ja jonka pinta-ala on 72 m2. Yhtiön omistamassa rakennuksessa sijaitseva huoneisto sijaitsee Vantaalla osoitteessa Kuulakatu 12, 01300 Vantaa.

Kauppahinta ja kauppahinnan maksaminen
Osakkeiden myyntihinta on satakuusikymmentätuhatta (160 000) euroa. Ostaja maksaa kauppahinnan myyjälle kahdessa erässä, viisikymmenentuhatta (50 000) euroa 5.6.2016, ja loppusumman, satakymmenentuhatta (110 000) euroa 31.12.2016. Myyjä kuittaa osakkeiden kauppahinnan kokonaisuudessaan maksetuksi 1.1.2017 tämän asunto-osakkeiden kauppakirjan allekirjoituksella.

Omistusoikeus ja hallinta
Osakkeiden omistusoikeus siirtyy ostajalle 1.1.2017. Ostaja saa hallintaoikeuden huoneistoon 1.12.2016 mennessä.

Vaaranvastuu
Vaaranvastuu kuuluu myyjälle siihen asti kunnes asunto siirtyy ostajan hallintaan. Vaaranvastuuseen kuuluu asunnon tuhoutuminen tai vahingoittuminen ostajasta riippumattomista syistä.

Osakekirjan luovuttaminen
Ostaja saa haltuunsa osakekirjan 1.1.2017. Osakekirjasta ilmenevät myydyt osakkeet ja myyjän siirtomerkinnät.

Kustannusten jakaminen
Myyjän vastuulla on yhtiövastikkeen, sähkönkulutuksen ja vesimaksun maksaminen 1.12.2016 saakka. Tästä päivämäärästä eteenpäin näistä maksuista vastaa asunnon ostaja. Myyjä on velvollinen vakuuttamaan, ettei myytyihin osakkeisiin kohdistu velkaa asunto-osakeyhtiön osalta ja että aikaisemmat asuntoa koskevat yhtiövastikkeet on maksettu kaupantekohetkeen asti.

Huoneiston kunto
Ostaja ostaa huoneiston siinä kunnossa kuin se on ollut sitä ostajalle esiteltäessä. Ostaja on tutustunut yhtiön viimeisimpään toimintakertomukseen, tilinpäätökseen, talousarvioon ja yhtiöjärjestykseen sekä huoneiston isännöitsijätodistukseen. Ostaja myöntää huoneiston vastaavan siitä esitettyjä tietoja ja asiakirjoja.

Varainsiirtovero
Ostajan on velvollinen maksamaan varainsiirtoveron koskien tätä kauppaa.

Kauppakirjojen lukumäärä

Tämä asunto-osakkeiden kauppakirja on laadittu kolmena toisiaan vastaavana kappaleena, joista yksi jää ostajalle, toinen myyjälle ja kolmas isännöitsijälle taloyhtiössä.

Vantaalla 12.11.2016

Allekirjoitukset
Kalle Kivinen Annika Vuorela
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia