Mitä tarkoittaa piilevä virhe asuntokaupassa?

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Mitä tarkoittaa piilevä virhe asuntokaupassa?.

Piilevä virhe asuntokaupassa tarkoittaa virhettä tai puutetta, joka ei ole ilmeinen ostajalle, mutta joka voi aiheuttaa hänelle haittaa tai vahinkoa. Tällaisia virheitä voivat olla esimerkiksi rakenteelliset ongelmat, kosteusvauriot, homeongelmat tai muut piilossa olevat viat, jotka voivat vaikuttaa asunnon arvoon tai asumismukavuuteen.Piilevä virhe voi olla myös sellainen seikka, jota myyjä ei ole maininnut asunnon myynti-ilmoituksessa tai muussa dokumentaatiossa, mutta joka olisi ollut olennainen tieto ostajan kannalta. Piilevän virheen ilmeneminen voi johtaa esimerkiksi kaupan purkuun tai korvausvaatimuksiin myyjää kohtaan.

Asuntokaupassa myyjän tulee ilmoittaa ostajalle kaikki tiedossa olevat virheet ja puutteet asunnossa. Tämä sisältää myös piilevät viat, joita myyjä ei välttämättä huomaa tai tunnista. Ostajalla puolestaan on velvollisuus tutustua huolellisesti asuntoon ja sen kuntoon ennen kaupan tekemistä. Ostaja voi myös pyytää ammattilaisen tekemään kuntotarkastuksen asunnosta.

Jos kaupan jälkeen ilmenee piilevä virhe, ostajalla on oikeus vedota virheeseen ja vaatia myyjältä korvausta. Korvauksen suuruus riippuu virheen vakavuudesta ja siitä aiheutuneesta haitasta. Ostajalla on yleensä mahdollisuus vaatia kaupan purkua, hinnanalennusta tai korjauskustannusten korvaamista.Piilevän virheen ilmeneminen voi olla erittäin ikävää ostajalle, sillä se voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja haittoja asumiselle. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että sekä myyjä että ostaja hoitavat omat velvollisuutensa huolellisesti ja avoimesti. Kaupantekoa edeltävä perusteellinen kuntotarkastus ja dokumentaation läpikäyminen auttavat välttämään piilevien virheiden aiheuttamat ongelmat asuntokaupassa.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia