Mitä tarkoittaa asuntolainan korko ja korkovähennys?

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Mitä tarkoittaa asuntolainan korko ja korkovähennys?.

Asuntolainan korko on se summa, joka maksetaan lainanantajalle lainan käytöstä. Asuntolainan korko muodostuu yleensä viitekorosta ja pankin marginaalista. Viitekorko voi olla esimerkiksi Euribor, joka on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko. Pankin marginaali puolestaan on pankin oma korkolisäys viitekorkoon.Korkovähennys taas tarkoittaa sitä, että verotuksessa voi vähentää asuntolainan korkokulut verotettavasta tulosta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että verotettavasta tulosta vähennetään ne korkokulut, jotka on maksettu asuntolainasta verovuoden aikana. Korkovähennys on siis verohelpotus, joka pienentää veronmaksajan verotettavaa tuloa ja siten veron määrää.

Esimerkiksi, jos henkilöllä on 200 000 euron asuntolaina ja korko on 1,5 %, niin henkilö maksaa vuodessa korkoja 3 000 euroa. Tämän summan voi vähentää verotuksessa omista verotettavista tuloista, mikä vähentää veron määrää. Korkovähennys on tärkeä tekijä asuntolainan kokonaiskustannusten kannalta ja se kannattaa ottaa huomioon asuntolainaa hakiessa.

On kuitenkin hyvä muistaa, että korkovähennys ei tarkoita sitä, että asuntolainan korkokulut olisivat ilmaisia. Korkovähennys vain vähentää veronmaksajan verotettavaa tuloa ja siten veron määrää. Asuntolainan korkokulut ovat aina todellinen kustannus, joka vaikuttaa siihen, kuinka paljon lainaa kokonaisuudessaan maksetaan takaisin.Asuntolainan korko Suomessa 2020-luvulla

Asuntolainan korko Suomessa 2020-luvulla on vaihdellut hieman riippuen siitä, minkä tyyppistä korkoa asuntolainassa on käytetty. Vuoden 2022 alussa keskimääräinen asuntolainan korko Suomessa oli noin 0,7 – 0,8 prosenttia.

Suomessa yleisesti käytettyjä korkotyyppejä ovat kiinteäkorkoiset ja lyhyet ja pitkät vaihtuvakorkoiset korot. Kiinteäkorkoisessa asuntolainassa korko pysyy samana koko laina-ajan, kun taas vaihtuvakorkoisessa asuntolainassa korko muuttuu markkinakoron mukaan. Lyhyen vaihtuvakorkoisen lainan korko on yleensä sidottu 3 kuukauden Euriboriin, kun taas pitkässä vaihtuvakorkoisessa lainassa korko on sidottu 12 kuukauden Euriboriin.

Koron kehitys voi vaihdella maailmantalouden ja markkinatilanteen mukaan, mikä vaikuttaa myös asuntolainan korkoihin. Esimerkiksi Covid-19-pandemia vaikutti maailmantalouden kehitykseen, mikä johti keskuspankkien alhaiseen korkopolitiikkaan, ja tämä taas vaikutti Suomen asuntolainakorkoihin.

On kuitenkin tärkeää huomata, että asuntolainan korko ei ole ainoa tekijä asuntolainan kokonaiskustannuksissa. Asuntolainan korkokulujen lisäksi on huomioitava myös muut kustannukset, kuten pankin marginaali, käsittelykulut ja mahdollinen avausmaksu.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia