Myyjän vastuu asuntokaupassa – kosteusvaurio, kodinkoneet

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Myyjän vastuu asuntokaupassa – kosteusvaurio, kodinkoneet.

Myyjällä on asuntokaupassa vastuu antaa ostajalle oikeat ja riittävät tiedot asunnon kunnosta ja mahdollisista vaurioista. Tämä vastuu koskee myös kosteusvaurioita ja kodinkoneita.Jos myyjä tietää asunnossa olevasta kosteusvauriosta, hänellä on velvollisuus ilmoittaa siitä ostajalle ennen kauppaa. Tämä koskee myös sellaisia kosteusvaurioita, jotka ovat aiheuttaneet piileviä vaurioita, kuten homeen kasvua rakenteissa. Myyjän on siis kerrottava ostajalle, jos asunnossa on ollut kosteusvaurioita tai jos hän on tehnyt korjauksia kosteusvaurioiden vuoksi.

Kodinkoneiden osalta myyjän vastuu riippuu siitä, ovatko ne asunnon kauppahinnan osana vai eivät. Jos kodinkoneet sisältyvät kauppahintaan, myyjän on tärkeää ilmoittaa ostajalle niiden kunto ja mahdolliset viat ennen kaupan tekemistä. Jos kodinkoneet eivät sisälly kauppahintaan, ostaja voi sopia niiden ostamisesta erikseen ja tässä tapauksessa myyjän vastuu ei kata niitä.

On kuitenkin tärkeää huomata, että myyjän vastuu asunnon kunnosta ei koske sellaisia vikoja ja puutteita, joita ostaja on voinut havaita tarkastamalla asuntoa. Tämä tarkoittaa sitä, että ostajan on itse tehtävä perusteellinen tarkastus asunnosta ja sen laitteista ennen kauppaa ja ilmoitettava myyjälle mahdollisista havaitsemistaan vioista ja puutteista. Myyjän vastuu rajoittuu vain sellaisiin vikoihin, joita hän on tiennyt tai joista hänen olisi pitänyt tietää.Yhteenvetona voidaan todeta, että myyjällä on vastuu antaa ostajalle oikeat ja riittävät tiedot asunnon kunnosta ja mahdollisista vaurioista. Tämä vastuu koskee myös kosteusvaurioita ja kodinkoneita, mutta ostajan on myös tehtävä oma tarkastus ennen kauppaa.

Muut myyjän vastuut asuntokaupassa

Myyjän vastuu asuntokaupassa ei rajoitu pelkästään kosteusvaurioihin ja kodinkoneisiin. Myyjän on annettava ostajalle oikeat tiedot myös esimerkiksi asunnon rakenteesta, lämmitysjärjestelmästä, putkistosta, sähköjärjestelmästä ja mahdollisista remonteista. Tämän vuoksi myyjän on tärkeää olla rehellinen ja avoin kaikista asuntoon liittyvistä seikoista, jotka saattavat vaikuttaa sen arvoon tai käyttöön.

Myyjän vastuu ei rajoitu pelkästään tietojen antamiseen, vaan hänellä on myös vastuu asunnon virheettömyydestä. Tämä tarkoittaa, että myyjän on luovutettava asunto ostajalle sellaisessa kunnossa, joka vastaa niitä tietoja ja oletuksia, jotka ostaja on saanut ennen kauppaa. Jos ostaja huomaa asunnossa virheitä tai puutteita, jotka myyjä on jättänyt ilmoittamatta, ostajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua.

On myös tärkeää huomata, että myyjän vastuu ei koske sellaisia vikoja ja puutteita, joita ostaja on voinut havaita tarkastamalla asuntoa. Tämän vuoksi ostajan on tärkeää tehdä huolellinen tarkastus asunnosta ennen kauppaa ja ilmoittaa myyjälle mahdollisista havaitsemistaan vioista ja puutteista.

Kun myyjä on antanut oikeat tiedot asunnon kunnosta ja mahdollisista virheistä, ostajalla ei ole oikeutta vedota myöhemmin kaupassa ilmenneisiin virheisiin, ellei myyjä ole antanut virheellisiä tietoja tai salannut tietoja. Tämä tarkoittaa, että ostajan kannattaa tarkastaa asunto huolellisesti ennen kauppaa ja keskustella myyjän kanssa mahdollisista havaituista puutteista ennen kaupan tekemistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että myyjällä on suuri vastuu asuntokaupassa, mutta ostajan on myös tehtävä oma tarkastus ennen kauppaa. Asuntokauppa on tärkeä ja merkittävä investointi, joten sen tekeminen vaatii huolellisuutta ja valppautta kaikilta osapuolilta.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia