Mitä merkitystä on, onko kerrostalon tontin omistus vuokra vai oma?

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Mitä merkitystä on, onko kerrostalon tontin omistus vuokra vai oma?.

Kerrostalon tontin omistuksella (vuokratontti verrattuna omatonttiin) on useita merkityksiä, jotka voivat vaikuttaa asukkaiden taloudelliseen tilanteeseen, asumiskustannuksiin ja asunnon arvoon. Tässä on joitakin keskeisiä näkökohtia: 1. Asumiskustannukset: Vuokratontilla sijaitsevan asunnon omistajat maksavat tontinvuokraa. Tämä vuokra voi olla merkittävä vuosittainen kustannus. Jos tontinvuokran ehtoja ei ole neuvoteltu pitkäksi aikaa, vuokra saattaa nousta huomattavasti kun sopimus uusitaan.
 2. Asunnon hinta: Yleisesti ottaen omatonttiset asunnot voivat olla kalliimpia kuin vastaavat vuokratonttiset asunnot, koska ostaja ei joudu huolehtimaan tulevista tontinvuokrista.
 3. Tontinvuokran lunastaminen: Joissakin tapauksissa asunto-osakeyhtiöillä saattaa olla mahdollisuus lunastaa vuokratontti, jolloin yhtiöstä tulee tontin omistaja. Tämä voi vaikuttaa positiivisesti asuntojen arvoon, mutta lunastaminen vaatii usein suurta pääomaa tai lainanottoa.
 4. Sopimusehdot: Vuokrasopimuksen ehdot voivat vaihdella. On tärkeää ymmärtää, kuinka pitkään vuokrasopimus on voimassa, mitä ehtoja vuokran korotuksille on ja millaisia muita ehtoja sopimukseen liittyy.
 5. Jälleenmyynti: Asunnon myyminen vuokratontilla voi olla haastavampaa joissakin tilanteissa, erityisesti jos tontinvuokrasopimuksen uusiminen on edessä lähitulevaisuudessa tai jos vuokra on korkea.
 6. Päätöksenteko: Vuokratontilla tontin omistajalla saattaa olla sananvaltaa tietyissä päätöksissä, jotka koskevat kerrostalon tai asunto-osakeyhtiön toimintaa.
 7. Tulevaisuuden epävarmuus: Vuokratontin ehdot voivat muuttua, kun vuokrasopimus päättyy ja uusi sopimus neuvotellaan. Tämä voi aiheuttaa epävarmuutta asunnon omistajille.
 1. Rahoitus ja lainan saanti: Pankit ja muut rahoituslaitokset saattavat ottaa huomioon tontin omistusmuodon arvioidessaan asuntoa vakuutena. Joissakin tapauksissa on mahdollista, että vuokratontilla olevaan asuntoon saa vähemmän lainaa tai korkeammalla korolla verrattuna omatonttiseen asuntoon.
 2. Mahdolliset investoinnit: Vuokratontilla olevissa asunto-osakeyhtiöissä saatetaan päättää kerätä rahaa mahdollista tontin lunastamista varten. Tämä voi tarkoittaa ylimääräisiä maksuja asunnon omistajille.
 3. Tontin sijainti ja arvo: Kaikki tontit eivät ole yhtä arvokkaita. Esimerkiksi keskustassa sijaitsevat tontit saattavat olla huomattavasti kalliimpia vuokrata tai ostaa kuin syrjäisemmillä alueilla olevat tontit. Vuokrasopimuksen uusiminen keskusta-alueella saattaa tarkoittaa huomattavasti korkeampaa vuokraa tulevaisuudessa.
 4. Yhteisön mielipide: Asunto-osakeyhtiön asukkailla ja omistajilla voi olla voimakkaita mielipiteitä tontin omistusmuodosta. Jotkut saattavat nähdä vuokratontin riskinä ja painostaa yhtiötä lunastamaan tontin, kun taas toiset saattavat olla tyytyväisiä vuokrasopimuksen ehtoihin ja vastustaa tontin lunastamista.
 5. Elämänkaaren vaiheet: Ihmisten tarpeet ja taloudellinen tilanne voivat muuttua elämänkaaren eri vaiheissa. Esimerkiksi nuoremmat ostajat, jotka aikovat asua asunnossa vain lyhyen aikaa, saattavat olla vähemmän huolissaan vuokratontin pitkän aikavälin riskeistä. Vanhemmat ostajat tai sijoittajat saattavat puolestaan arvostaa omatonttisen asunnon vakautta.
 6. Sijoittajan näkökulma: Sijoittajille vuokratontin riskit voivat olla merkittävämpiä, koska heidän tavoitteensa on usein saada sijoitukselleen mahdollisimman hyvä tuotto. Vuokratontilla olevan asunnon arvo saattaa olla alttiimpi heilahteluille kuin omatonttisen asunnon.

Lopuksi on hyvä muistaa, että tontin omistusmuodon merkitys voi vaihdella paikkakunnittain ja jopa eri kaupunginosien tai alueiden välillä samassa kaupungissa. Asunnon ostajien ja omistajien tulisi olla tietoisia paikallisista markkinaolosuhteista ja tehdä päätöksiä sen perusteella.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia