Myyjän vastuu rivitaloasunnon asuntokaupassa

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Myyjän vastuu rivitaloasunnon asuntokaupassa.

Asuntokauppa on merkittävä investointi, joka vaatii huolellisuutta ja harkintaa. Erityisesti rivitaloasuntojen kaupassa myyjän vastuu korostuu, sillä kauppaan liittyy useita teknisiä ja oikeudellisia seikkoja, jotka on otettava huomioon.Myyjän vastuu rivitaloasunnon asuntokaupassa alkaa jo ennen kaupantekoa. Myyjän on ilmoitettava ostajalle kaikki hänen tiedossaan olevat asunnon virheet ja puutteet. Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia asunnon olennaisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi rakenteita, kosteusvaurioita ja lämmitysjärjestelmää. Myyjän on myös kerrottava kaikki ne seikat, jotka saattavat vaikuttaa asunnon hintaan tai käyttöön.

Myyjä ei voi vapautua vastuusta pelkällä ilmoituksella, vaan hänen on myös korjattava tiedossa olevat virheet ennen kaupantekoa tai neuvoteltava niiden korjaamisesta ostajan kanssa. Jos myyjä jättää ilmoittamatta asunnon virheestä tai puutteesta, joka on ollut hänen tiedossaan, hän vastaa ostajalle aiheutuneista vahingoista.

Myyjän vastuu ei kuitenkaan pääty kaupantekoon. Myyjän on vastattava piilevistä virheistä, jotka tulevat esiin kaupanteon jälkeen. Piilevä virhe on sellainen asunnon virhe, joka ei ole ollut myyjän tiedossa kaupantekohetkellä ja joka on ollut olemassa jo kaupanteon hetkellä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kosteusvauriot, homeongelmat tai rakenteelliset viat.Jos ostaja huomaa piilevän virheen, hänen on ilmoitettava siitä myyjälle kohtuullisessa ajassa. Myyjän vastuu piilevistä virheistä on voimassa kahden vuoden ajan kaupanteosta. Jos virhe on ollut olemassa kaupantekohetkellä, myyjän on korjattava se tai hyvitettävä ostajalle virheen arvon mukainen korvaus.

Myyjän vastuuseen kuuluu myös huolehtia siitä, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa. Tärkeimpiä ovat isännöitsijäntodistus ja kauppakirja. Isännöitsijäntodistus sisältää tärkeää tietoa asunnon kunnosta ja tulevista remonteista. Kauppakirjassa sovitaan kaupan ehdoista, kuten hinnasta, kaupan kohteesta ja kaupan ehdosta.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia