Mitä tarkoittaa perintövero? Perintöveron määrä ja perintöverolaskuri

Tämä artikkeli käsittelee aihetta: Mitä tarkoittaa perintövero? Perintöveron määrä ja perintöverolaskuri.

Perintövero on vero, joka maksetaan henkilön kuoltua, kun hänen omaisuutensa siirtyy perintönä tai testamentilla toiselle henkilölle. Tämä vero peritään yleensä kuolleen henkilön jäämistöstä, johon kuuluu esimerkiksi rahaa, kiinteistöjä, sijoituksia ja muita omaisuuseriä.Perintövero voi vaihdella maittain ja alueittain, ja veroasteet ja -vapautukset voivat olla erilaisia eri valtioissa. Jotkut valtiot voivat myös soveltaa eri veroasteita eri sukulaisuussuhteiden tai perillisten välillä. Esimerkiksi lähisukulaiset, kuten puoliso ja lapset, voivat usein nauttia alhaisemmista veroasteista tai olla kokonaan verovapaita, kun taas etäisemmät sukulaiset tai muut perilliset voivat joutua maksamaan korkeampia veroja.

Perintöveron tarkoituksena on kerätä verotuloja kuolleiden henkilöiden jäämistöistä ja edistää varallisuuden tasapuolista jakautumista yhteiskunnassa. Verotulot käytetään yleensä valtion tai alueen tarjoamiin palveluihin ja infrastruktuuriin.

On tärkeää huomata, että tämä vastaus perustuu yleiseen tietämykseen ja että perintöverolait voivat vaihdella maittain ja alueittain. Siksi on suositeltavaa tarkistaa paikalliset lait ja säännökset oman alueesi veroviranomaisilta tai asiantuntijoilta saadaksesi tarkempaa tietoa perintöverotuksesta omassa maassasi.Mikä perintöveron määrä – kuinka paljon perintöveroa pitää maksaa?

Suomessa perintövero määräytyy saajan ja perittävän sukulaisuussuhteen sekä perintöosan arvon perusteella. Verotuksessa käytetään progressiivista verotaulukkoa, jossa veroprosentti nousee perintöosan arvon kasvaessa.

Vuonna 2021 voimassa olleen perintöverolain mukaan lähisukulaisille, kuten puolisolle ja lapsille, on olemassa perintöverovapaus tietyissä rajoissa. Esimerkiksi puolison perimä osuus voi olla verovapaa, jos sen arvo on enintään 40 000 euroa. Lapsille on myös verovapaus tietyssä rajoituksissa.

Muille perillisille, kuten vanhemmille, sisaruksille tai muille sukulaisille, sovelletaan progressiivista verotaulukkoa. Veroprosentit vaihtelevat perintöosan arvon mukaan ja voivat vaihdella 8–40 prosentin välillä.

On kuitenkin tärkeää huomata, että verotus voi muuttua vuosittain, ja verolainsäädäntöön voi tulla muutoksia. Suosittelen tarkistamaan ajantasaiset tiedot perintöverosta Suomen veroviranomaisilta, kuten Verohallinnolta, tai konsultoimaan veroneuvojaa saadaksesi tarkempaa ja ajantasaista tietoa perintöveron määrästä.

Perintöverolaskuri

Voit käyttää perintöverolaskuria saadaksesi alustavan arvion siitä, kuinka paljon sinun tulee maksaa perintöveroa. Laskurin tulos perustuu syöttämääsi summaan, ja se ei huomioi kaikkia mahdollisia vähennyksiä, kuten hallintaoikeusvähennystä. Lisäksi laskurilla ei voi laskea perintöveron viivästysseuraamuksia, jos maksu on myöhässä.

Mikäli perintöosuutesi on alle 20 000 euroa, sinun ei tarvitse maksaa veroa.

Perukirja ja mahdollinen testamentti määrittävät sen, kuinka suuresta perintöosuudesta jokainen on velvollinen maksamaan veroa.

Löydät Vero.fi:n perintöverolaskurin täältä.
Linkkejä:
OP: Ensiasunnon ostajan opas
IS: Artikkeleita liittyen asuntoihin ja asumiseen
HS: Asuntokauppaan liittyviä artikkeleita
Ylen asuntoihin ja asumiseen liittyviä uutisia